Medley – bad- och träningsanläggnings-kedjan som ville värva fler medlemmar digitalt

När restriktionerna efter pandemin började lätta la Medley i en hög växel med aggressiva mål och aktiviteter gällande värvningar av nya medlemmar. Inte nog med att man ville få tillbaka de kunder man tappat under pandemin – man ville också öka antalet nya medlemmar kraftigt. Den målbilden var dock svår att nå med den dåvarande strategin.

Många byråer i branschen lovar fina resultat med ett stort antal konverteringar, men kan sedan inte riktigt leverera. Efter att ha jobbat med en byrå valde vi en intern lösning, men en tjänstledighet gav oss möjlighet att prova något helt nytt, säger Tomas Bjernudd, marknadschef på Medley.

Amanda AI fick därför uppdraget att ta över Medleys sökordsmarknadsföring (SEM) och sedermera även deras optimering av annonser på Facebook och Instagram. Sedan dess har den totala andelen konverteringar av digitalt värvade kunder ökat med cirka 100%. De högt uppsatta målen för antal nya kunder under andra halvan av 2021 uppnåddes på en dryg månad. En betydande del av framgången kan tillskrivas Amanda AI, menar Bjernudd.

– Det roboten gör på en dag hade vi inte klarat av att göra på en månad. Alternativet att arbeta manuellt är så otroligt tidskrävande och komplicerat. Det är ingenting vi kommer att gå tillbaka till.

Medleys marknadsföringsstrategi för att driva trafik till sina anläggningar och sälja medlemskap via hemsidan har sedan länge byggt på den digitala marknadsföringen via SEM och annonsering på Instagram och Facebook. Att engagera Amanda AI i försöken att drastiskt öka konverteringarna var förvisso ett nytt arbetssätt, men inget som Bjernudd oroade sig för.

– Vi kände att tröskeln var låg till att testa. Det kändes snarare betryggande att alla beslut var baserade på faktiska data från en robot. När vi såg positiva resultat från både SEM och annonseringen på sociala medier var det lätt att föreslå en ökad annonseringsbudget, men Amanda rådde oss till att avvakta då det sannolikt inte skulle ge någon ökad effekt. I vissa fall har vi även fått rådet att minska på annonseringen vilket aldrig har hänt med de byråer vi anlitat tidigare. Snarare tvärtom.

Han säger också att det känns skönt med en lösning som inte kräver några detalj- och djupkunskaper inom ämnet.

– Jag har mest känt nyfikenhet och förväntan. Jag tror annars att många marknadschefer – mig själv inräknat – kan tycka att det här är ett utmanande ämne att ta till sig. Här slipper du det, eftersom Amanda AI genomför alla kampanjer och sammanställer analysen åt dig.

+100%

Högre andel nya medlemmar genom digitala kanaler än innan Amanda AI kopplades på.

”Det roboten gör på en dag hade vi inte klarat av att göra på en månad.”
Tomas Bjernudd, marknadschef på Medley